Льюис Лисса
ficbook.net/readfic/2872184

Писанина однако.